آیا سوالی دارید ؟ 44018274-021|saghi.laboratory@gmail.com

بخش سنجش ایمنی

/بخش سنجش ایمنی
بخش سنجش ایمنی 2018-04-14T18:31:56+00:00

آزمایش های سنجش ایمنی
در این بخش آزمایش های سنجش آنتی بادی ها در برابر عوامل عفونی یا بیماریزا انجام می شود تا مشخص گردد که سطح ایمنی فرد علیه شرایط بیماری چگونه است. در این بخش با استفاده از تکنیک های دقیق و به روز توان پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه و بیماری های سیستم ایمنی مانند بیماری های خودایمنی، حساسیت، نقص ایمنی، یا پاسخ های ایمنی متعاقب واکسیناسیون و پیوند اعضاء ارزیابی می شوند.

اطلاعات تماس آزمایشگاه

آزمایشگاه ساقی یکی از بهترین آزمایشگاه غرب تهران است که جدیدترین دستگاه های علوم آزمایشگاه ی را در جهت ارائه دقیق جواب آزمایش و سریع ترین زمان ممکن دارا می باشد و جهت تسهیل در دریافت جواب از آزمایشگاه ساقی شما مراجعین محترم می توانید از جوابدهی آنلاین آزمایشگاه استفاده نمایید و جواب آزمایش را از سامانه های آنلاین آزمایشگاه ساقی استفاده نمایید.

بخش های آزمایشگاه