آیا سوالی دارید ؟ 44018274-021|saghi.laboratory@gmail.com

بیمه ها و موسسات طرف قرارداد

/بیمه ها و موسسات طرف قرارداد
بیمه ها و موسسات طرف قرارداد 2018-05-05T17:07:04+00:00

atiyesazan1-150x100   bankmeli1-150x100   bimesalamat1-150x100  dsdsds1-150x100iarnbime1-150x100komiteimamkhomeini-150x100razi-150x100rjthy1-150x100saderatbank-150x100sdsdsds1-150x100sepah-150x100shahrdari1-150x100tejaratbank-150x100

اطلاعات تماس آزمایشگاه

آزمایشگاه ساقی یکی از بهترین آزمایشگاه غرب تهران است که جدیدترین دستگاه های علوم آزمایشگاه ی را در جهت ارائه دقیق جواب آزمایش و سریع ترین زمان ممکن دارا می باشد و جهت تسهیل در دریافت جواب از آزمایشگاه ساقی شما مراجعین محترم می توانید از جوابدهی آنلاین آزمایشگاه استفاده نمایید و جواب آزمایش را از سامانه های آنلاین آزمایشگاه ساقی استفاده نمایید.

بخش های آزمایشگاه