آیا سوالی دارید ؟ 44018274-021|saghi.laboratory@gmail.com

خط مشي کيفيت آزمايشگاه پزشکي ساقی

/خط مشي کيفيت آزمايشگاه پزشکي ساقی
خط مشي کيفيت آزمايشگاه پزشکي ساقی 2018-04-11T21:12:48+00:00

آزمايشگاه پزشکي ساقی بعنوان يكي از آزمايشگاه هايي كه بر توسعه فني و رضايت بيماران تاكيد دارد بر آن است تا با استقراراستاندارد مديريت کيفيت ISO 9001 بازنگري سال 2008در راستاي ارتقاء سيستم هاي مديريت خود گام بردارد .

رئوس اصلي خط مشي آزمايشگاه پزشکي ساقی براي استقرار اين سيستم عبارت است از:
بند یک: ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت و ارتقا برنامه‌های آموزشی در جهت بهبود مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
بند دو: تمرکز بر انتظارات بیماران مراجعه کننده،ازمایشگاهها و پزشکان همکار
بند سه: ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات آزمایشگاهی برای تأمین انتظارات مشتریان
بند چهار: بهبود مستمر ارائه خدمات آزمایشگاهی و افزایش بهره وری

از آنجا ئيكه ، حفظ و نگهداري سيستم و در نهايت بهبود مستمر آن ، بدون همكاري و همدلي كاركنان محترم ممكن نمي باشد ، لذا از كليه همكاران انتظار دارد كه با درك مفاهيم مندرج در اين خط مشي ، از توانائي خويش براي تحقق اهداف ياد شده استفاده نموده و در جهت ارتقاء فردي و اعتلاي فعاليت هاي آزمايشگاه اهتمام ورزند .
همچنين مستدعي است اين سيستم را به منظور مناسب بودن با مقاصد سازمان و نيز هماهنگي با پيشرفتهاي سازمان هرساله مورد بازنگري قرار دهيد.

سرعت، دقت ، کیفیت هدف ماست 

مدیریت آزمایشگاه پزشکی ساقی

اطلاعات تماس آزمایشگاه

آزمایشگاه ساقی یکی از بهترین آزمایشگاه غرب تهران است که جدیدترین دستگاه های علوم آزمایشگاه ی را در جهت ارائه دقیق جواب آزمایش و سریع ترین زمان ممکن دارا می باشد و جهت تسهیل در دریافت جواب از آزمایشگاه ساقی شما مراجعین محترم می توانید از جوابدهی آنلاین آزمایشگاه استفاده نمایید و جواب آزمایش را از سامانه های آنلاین آزمایشگاه ساقی استفاده نمایید.

بخش های آزمایشگاه