آیا سوالی دارید ؟ 44018274-021|saghi.laboratory@gmail.com

بخش آنالیز ادراری

/بخش آنالیز ادراری
بخش آنالیز ادراری 2018-05-05T17:07:10+00:00

Project Description

آنالیز ادراری

بخش آنالیز ادرار

 

در بخش تجزیه ادرار و انگل شناسی آزمایشگاه بهمن تمام پارامترهای میکروسکپی، ماکروسکوپی و بیوشیمیایی از جمله:

قند، پروتیین، بیلی روبین، اوروبیلینوژن و…مورد تجزیه قرار می گیرند.

کنترل کیفی داخلی و خارجی در مورد تمام پارامترها و عناصری که در بخش آنالیز ادرار و انگل شناسی انجام می شود.

Project Details

Project URL:

View Project

Copyright:

From Creattica

اطلاعات تماس آزمایشگاه

آزمایشگاه ساقی یکی از بهترین آزمایشگاه غرب تهران است که جدیدترین دستگاه های علوم آزمایشگاه ی را در جهت ارائه دقیق جواب آزمایش و سریع ترین زمان ممکن دارا می باشد و جهت تسهیل در دریافت جواب از آزمایشگاه ساقی شما مراجعین محترم می توانید از جوابدهی آنلاین آزمایشگاه استفاده نمایید و جواب آزمایش را از سامانه های آنلاین آزمایشگاه ساقی استفاده نمایید.

بخش های آزمایشگاه